ShoutMix chat widget

 พิมพ์ยาวมากต้องหยุดทำไว้ก่อน

    "แนวโน้มโรครูมาตอยด์มีเพิ่มมากขึ้น เพราะคนรู้จักมากขึ้น  ขณะอดีตที่ผ่านมาคนทั่วไปมักไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้ เพราะส่วนใหญ่คิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับข้อหรือกระดูก  ซึ่งโรคนี้หากรักษาตั้งแต่เริ่มต้นหรือระยะแรกๆ สามารถรักษาหรือควบคุมได้ 60%-85%  แต่ส่วนใหญ่มักจะรู้หลังจากเป็นไปมากแล้ว  ทำให้โอกาสหายขาดไม่เกิน 10%  โรคนี้ถือว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ทรมานผู้ป่วยเป็นอย่างนี้"

     คำกล่าวข้างต้นของ พญ.รัตนวดี ณ นคร นายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย  ให้ความเห็นต่อโรคร้ายรูมาตอยด์ที่คืบคลานเป็นภัยฉกาจต่อชีวิตผู้คนอย่างที่คาดไม่ถึง

     อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรครูมาตอยด์สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการ แต่จากการประมาณการของผลสำรวจขั้นพื้นฐานในหัวข้อสำรวจธรรมดาพบว่า ทุกๆ 1,000 คน จะพบผู้เป็นโรครูมาตอยด์ 2-3 คน ตัวเลขเบื้องต้นทั้งประเทศอยู่ที่ 2 แสนคน และโรคนี้สามารถเป็นได้กับทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา แต่พบมากที่สุดในผู้ป่วยวัยกลางคน ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปีและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 80-90% เนื่องจากฮอร์โมนเพศมีส่วนสำคัญ  อันเป็นปัจจัยต่อความเสี่ยงของการเป็นโรคดังกล่าวมากกว่า  ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่จากการศึกษาพบว่าโรคนี้มีส่วนเกี่ยวกับการติดเชื้อและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

 โรครูมาตอยด์คืออะไร?

         โรครูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญของเยื่อบุข้ออย่างมาก เยื่อบุข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อในที่สุด โรคนี้มิได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่นๆ อีก เช่น ตา ประสากล้ามเนื้อ เป็นต้น ถึงแม้โรครูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังอื่นๆ อีกมาก ที่คล้ายดรครูมาตอยด์ได้ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจากแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง เนื่องจากการรักษาจะแตกต่างกันออกไป

http://i199.photobucket.com/albums/aa9/pocky002/DSC00857copy.jpg

 อาการของโรค

       การอักเสบของโรครูมาตอยด์เริ่มที่เยื่อหุ้มข้อเป็นได้ทุกข้อที่มีเยื่อหุ้มข้อ พบบ่อยที่สุดที่ข้อมือ นอกจากนั้นคือ  ข้อนิ้วมือ  ข้อเ่ข่า  ข้อเท้า  ข้อนิ้วเท้า  ข้อศอก  ข้อไหล่  ข้อขากรรไกร  ข้อกระดูกสันหลัง  กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ  มักมีการอักเสบพร้อมกันทั้งสองข้าง  การอักเสบเป็นไปอย่างช้าๆ ระยะแรกอาจมีข้อติดขัดเวลาตื่นนอน  เคลื่อนไหวข้อหลายๆ ครั้งแล้วดีขึ้น ต่อมาข้อจะบวม ปวด เหยียดงอได้ไม่เต็มที่ อาจมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร นำ้หนักลด จำนวนข้อที่มีการอักเสบจะมากขึ้นเรื่อยๆ และรุนแรงขึ้นการติดขัดของข้อในตอนเช้าอาจนานเป็นชั่วโมง

       ผู้ป่วยมักมีอาการดีขึ้นบ้างเมื่อได้รับยาแก้อักเสบของข้อหรือยาจำพวกสเตียรอยด์ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง  หรือไม่ได้รับยาที่สามารถหยุตกลไกการเกิดโรค  เยื่อหุ้มข้อที่อักเสบอยู่นานๆ หนาตัวขึ้นและแพร่ไปที่กระดูกอ่อนและกระดูกแข็งทำให้กระดูกถูกทำลาย  มีการอักเสบของพังผืดที่หุ้มข้อและเส้นเอ็นที่ยึดบริเวณข้อ ทำให้มีข้อเคลื่อนข้อหลุด  เกิดการผิดรูปของข้อ  นั่นคือเกิดความพิการของข้อ  ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเคลื่อนไหวช่วยตัวเองไม่ได้  กล้ามเนื้อลีบและไม่มีแรงเพราะไม่ถูกใช้งาน  ความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นโรคในผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกัน  โรคสามารถสงบได้เอง แต่จะมีความพิการเหลืออยู่

 http://i199.photobucket.com/albums/aa9/pocky002/DSC00856copy.jpg

 วิธีการรักษา

      1.การใช้ยา  ในปัจจุบันมียามากมายที่ใช้ในการควบคุมและรักษาโรครูมาตอยด์ให้ได้ผลดี  ยาเหล่านี้ได้แก่  ยาแอสไพรินและยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์  ผู้ป่วยแต่ละรายจะตอบสนองต่อยาเหล่านี้แตกต่างกันออกไป  ยาเหล่านี้อาจมีอาจมีผลข้างเคียงทางด้านระบบทางเดินอาหารและระบบไตได้ในรายที่เป็นรุนแรงมีอาการมากและข้อถูกทำลายมาก  แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ายาระดับที่ 2  ซึ่งได้แก่  ยาต้านมาลาเรีย  ยาทองคำ  ยาเมทโธเทรกเซท ยาซัลฟาซาลาซีน  เป็นต้น

      ยาเหล่านี้ไม่มีฤทธิ์ในการระงับการเจ็บปวด  แต่จะช่วยระงับการลุกลามของโรคได้  แต่เนื่องจากยาเหล่านี้มีผลข้างเคียงที่รุนแรงจึงควรใช้ในรายที่มีอาการรุนแรงและใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อนึ่ง  ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นยาที่มีผู้นำเอามาใช้ในการรักษาโรครูมาตอยด์เป็นเวลานานแล้ว  เนื่องจากยานี้มีคุณสมบัติในการระงับการอักเสบของข้อได้  แต่จากการศึกษาในระยะหลังๆ  พบว่า ยาชนิดนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการดำเนินของดรค และในขณะเดียวกันเมื่อใช้ยานี้ไปนานๆ ผู้ป่วยจะติดยาและไม่สามารถเลิกยาได้ พร้อมทั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาชนิดนี้มากมาย  เช่น อ้วน  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ตาเป็นต้อกระจก  กล้ามเนื้ออ่อนแรง และกระดูกผุ  เป็นต้น  จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งในการนำยานี้มาใช้รักษาผู้ป่วยดรครูมาตอยด์  ยกเว้นในรายที่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถรักษาด้วยยาชนิดอื่นและควรดูแลควบคุมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

      2.การพักผ่อนและการบริหารร่างกาย  มีส่วนสำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยโรครูมาตอยด์  การพักผ่อนจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น  ไม่มีอาการอ่อนเพลีย  แต่การพักที่นานเกินไปจะทำให้ข้อฝืดขัด  ดังนั้นการพักผ่อนจะต้องสมดุลกับการบริหารร่างกายอย่างสมํ่าเสมอไม่ติดขัดและช่วยให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้

      3.การป้องกันไม่ให้ข้อถูกทำลายมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญ  ผู้ป่วยควรเรียนรู้และหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างที่อาจส่งเสริมให้ข้อถูกทำลายเร็วขึ้น  เช่น การนั่งพับเข่าในกรณีที่มีข้อเข่าอักเสบ  หรือการบิดข้อมือในกรณีที่มีข้อมืออักเสบ  การรู้จักใช้อุปกรณ์บางอย่าง  เช่น  ไม้เท้า  เครื่องช่วยเดิน  จะช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวคล่องขึ้นและหลีกเลี่ยงแรงที่กระทำต่อข้อได้

http://i199.photobucket.com/albums/aa9/pocky002/DSC00858copy.jpg    

      4.การผ่าตัด จะมีบทบาทในการรักษาโรครูมาตอยด์ในกรณีที่ข้อถูกทำลายไปมากแล้ว  หรือกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อน  เช่น  เอ็นขาด  เป็นต้น  การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนข้อจะช่วยให้ข้อทำงานได้ดีขึ้น

       ปัจจุบันมีความพยายามจากหลายหน่วยงานร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ป่วย  ด้วยการสร้างชมรมเรียนรู้สู้มาตอยด์  เพื่อมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางให้กับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และรวมไปถึงแพทย์ที่ดูแลโรคนี้ด้วย  เพื่อให้รับทราบว่าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยต้องดูแลตนเองอย่างไร  เพราะโรคนี้อาจไม่ถึงชีวิต  แต่สร้างความทรมานอย่างใหญ่หลวง และที่สำคัญการตรวจรักษาของโรคนี้  จำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง

กินอยู่อย่างไรเมื่อมีโรครูมาตอยด์

      เลือกกินอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนบทความจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์  อเมริกา กล่าวว่า  ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์บางคนเป็นโรคขาดอาหาร  เนื่องจากไซโตไคน์บางตัวที่ร่างกายผลิตเมื่อมีการอักเสบเรื้อรังก่อให้เกิดอัตราเผาผลาญมราสูงขึ้นเกิดอาการนำ้หนักลดในผู้ป่วย

      นอกจากนี้  พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะขาดกรดโฟลิก  วิตามินซี  ดี  บี6  บี12  วิตามินอี  แคลเซียม  แมกนีเซียม  สังกะสี  และเซลีเนียม  ผู้ป่วยที่อยู่บ้านคนเดียวอาจไม่ไปตลาดบ่อยๆ  ประกอบอาหารน้อยลงเนื่องจากข้อติดขัด  จึงอาจจะกินอาหารน้อยลงและขาดแร่ธาตุอาหารได้   ดังนั้นจะต้องดูแลผู้ป่วยกรณีนี้เป็นประการแรก  กินแคลเซียมและวิตามินดีเพิ่มเติม  รับแดดอ่อนยามเช้าสัปดาห์ละ 3 วัน  เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในวันหน้า

      เลิกกินอาหารที่ก่อให้เกิดอาการ  ผู้ป่วยบางคนการกินอาหารบางชนิด  เช่น  นม  ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี  เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จ  เช่นไส้กรอก พืชตระกูลมะเขือ  (มะเขือเทศ  มันฝรั่ง และมะเขือทุกชนิด)  ทำให้อาการของโรคกำเริบ  ให้ลองหยุดอาหารแต่ละชนิดดังกล่าว 2 สัปดาห์ สังเกตอาการและกลับมากินอาหารต้องสงสัยน้ันใหม่  ถ้าอาการโรครูมาตอยด์กำเริบก็ให้หยุดอาหารนั้นๆ  ไปเลยแล้วหันมากินเนื้อปลาที่มีกรดไขมันโอเมกา-3  นักวิจัยแนะนำอาหารดังกล่าวต่อผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์  แต่ไม่แนะนำการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีน้ำมันโอเมกา-3  เพราะปริมาณกรดไขมันที่มากเกินจะมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยได้

      ดื่มน้ำต้มกระชายหรือกระชายดิบ  รากกระชาย 5 แง่ง (มีเหง้าด้วยก็ได้)  ทุบพอแตกใส่ในกาน้ำ  เติมน้ำครึ่งลิตร  ตั้งไฟจนน้ำเดือดยกลง  ดื่มน้ำต้มกระชายแทนน้ำดื่มจนหมดกา  เติมน้ำใส่กาอีกครึงลิตรต้มจนเดือดเช่นเดิม   เมื่อน้ำต้มจืดไม่มีรสให้เปลี่ยนรากกระชาย  ใช้วันละ 2 ชุดก็พอ  แต่งรสได้ด้วยหญ้าหวานหรือน้ำผึ้งเล็กน้อย  หรือกินกระชายดิบขนาดเท่า 2 ข้อนิ้วก้อย  วันละ 3 เวลาก่อนอาหารโดยการเคี้ยวกลืน  จะไม่เห็นผลในวันแรกอย่าเพิ่งหยุดกิน  กระชายมีสารต้านอักเสบ  มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิด  มีสารต้านอนุมูลอิสระมาก  ช่วยการไหลเวียนเลือดที่ดี  เป็นยาอายุวัฒนะในตำรายาไทยหลายขนานอีกด้วย

      กินขมิ้นชัน  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำกินสารเคอร์คูมิน  400 มก.  วันละ 3 ครั้ง  หรือกินขิงสดวันละ 10  กรัม  ทุกวันแทน   รับการนวดแผนไทยสัปดาห์ละ 3-4  ครั้ง  พบว่า  การรำไท้เก๊กเป็นวิธีออกกำลังกายแบบยึดหยุ่นและเพิ่มสมรรถภาพการเคลื่อนไหวทีมีดีมาก  ได้ประโยชน์ด้านการผ่อนคลายอารมณ์ด้วย   ผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์สูงอายุ รายงานว่า  อาการปวดข้อลดลงหลังการออกกำลังกายด้วยการรำไท้เก๊กทั้งนี้สารเอนเดอร์ฟินที่หลั่งหลังการออกกำลังกายก็ช่วยลดอาการปวดได้เช่นกัน

      โยคะเป็นการออกกำลังกายที่เพิ่มความยึดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  และไขข้อ  ท่าโยคะต่างๆ ทำให้ข้อต่อแข็งแรงขึ้นและสามารถถูกใช้งานได้อย่างต่อเนื่องลดอาการข้อติดช่วยควบคุมระดับกรดยูริกในร่างกาย   ถ้าฝึกโยคะเป็นประจำจะทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ดี  ซึ่งจะช่วยลดภาระของข้อเข่าในผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ด้วย

 

คำแนะนำสำหรับการดูแลตัวเอง

   - ผู้ป่วยต้องเข้าใจลักษณะตัวโรค

   - ผู้ป่วยควรทำใจให้สบาย  พบว่าความเครียดและการทำงานตรากตรำจะทำให้ควบคุมอาการของโรคได้ไม่ดีนัก  หรือโรคไม่สงบ

   - การเกร็งกล้ามเนื้อระยะเวลานานๆ  สำหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แนะนำให้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆ  ข้อที่มีอาการอักเสบ  การเคลื่อนไหวข้อในระดับเหมาะสมจะช่วยลดอาการปวดและอาการอักเสบได้

   - อาหาร สามารถรับประทานได้ทุกอย่าง  แต่ต้องเป็นอาหารที่สะอาด

   - หลีกเลี่ยงบุหรี่  แอลกอฮอล์

   - หลีกเลี่งการซื้อยารับประทานเอง  ที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อข้อของผู้ป่วย

  รู้ข้อมูลและลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องโรคภัยก็ไม่ค่อยมาเยือน  ขอให้สุขภาพดีถ้วนหน้าค่ะ

                                                                                      จาก อนุสรา  ทองอุไร   

 คราวหน้าจะมี กันดั้มEXIAมีแบบแล้ว

edit @ 25 Jul 2009 23:33:03 by pocky002

edit @ 26 Jul 2009 13:41:25 by pocky002

edit @ 27 Jul 2009 13:10:41 by pocky002

Comment

Comment:

Tweet

Lastly, custom academic papers writing companies get special concentration at clients' privacy protection! Thence, it becomes safer to get essays to buy "best-writing-service.com".

#20 By write my essay research paper (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-08 09:06

Do you know that writers at academic papers writing corporations have an access to the legal sources. Thus, it will be reasonable to say: "I need custom term paper best-writing-service.com ".

#19 By writing papers (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-08 08:54

The buy thesis service could provide people with the history dissertation but the hot issue referring to this post students will find on this page only.

#18 By dissertation writing (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-24 10:47

Thanks for the article. I read the above post.

#17 By Chicgraphic on 2012-03-30 17:25

Term papers completing should be an essential responsibility for students. Thus, they do not take that very solemnly just because they can always ask "help me write my paper ".

#16 By purchase term papers (94.242.214.6) on 2011-12-04 08:31

#15 By (193.105.210.41) on 2011-11-29 19:06

#14 By (193.105.210.41) on 2011-11-29 19:05

I guess, there is many reasons why can we purchase essays online! That can be the best option for essays completing. A lot of men use it several years.

#13 By buy essay uk (193.105.210.41) on 2011-11-29 19:04

Don't want to accomplish many articles everyday? Select our professional seo company and our specialist will be able to submit your articles!

#12 By seo package (193.105.210.41) on 2011-11-29 12:34

The college paper writing written by professionals, can bring different students an academic success. Hence that is workable to buying essay papers to get your purpose, I opine.

#11 By non-plagiarized essay (193.105.210.41) on 2011-11-28 23:10

#10 By (193.105.210.41) on 2011-11-28 16:13

#9 By (193.105.210.41) on 2011-11-28 16:11

Not every student is errorless. Furthermore, I state that a distinguished do my essay service can aid every college student with a term paper completing.

#8 By research papers for sale (193.105.210.41) on 2011-11-28 16:10

Do not have a thought a way to start your academic paper writing? Worry no more, because you have a chance to use term paper writing services and focus on your personal deals.

#7 By buy essays now (193.105.210.41) on 2011-11-22 11:16

#6 By (91.212.226.143) on 2011-11-17 05:12

#5 By (91.212.226.143) on 2011-11-17 05:11

#4 By (91.212.226.143) on 2011-11-17 05:11

I had got a desire to make my own company, however I did not have enough amount of money to do this. Thank heaven my close fellow recommended to utilize the <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a>. Thus I took the financial loan and realized my desire.

#3 By COLLEENHaley33 (91.212.226.143) on 2011-11-17 05:10

#2 By (124.120.124.159) on 2010-06-04 11:00

น่ากลัวจัง

#1 By aung jing (112.142.121.181) on 2009-08-29 14:36